SK EN DE IT

Zabezpečenie dokumentácie k úveru

Hovorí sa, že banky Vám núkajú dáždnik, keď svieti Slnko, ale zoberú Vám ho keď začne pršať. Mnoho malých firiem má problém dostať sa k externému financovaniu, pretože „hovoria iným jazykom“ ako banky. My budeme vaši tlmočníci.
  • Optimalizácia prevádzkového financovania t.j. optimálna výška rámca, dostatočná likvidná rezerva u viacerých bánk, porovnanie marži
  • Hedgovanie rizík – úrokové riziká, kurzové riziká
  • Vypracovanie biznis plánu na plánovaný projekt – projektové financovanie – popis projektu, cashflow projekcia, podnikateľský plán, SWOT analýza, analýza trhového prostredia, analýza rizík projektu
  • Firemné financovanie – investičný projekt – popis projektu, finančná analýza firmy a cashflow projekcia, v rámci finančnej analýzy podniku sa rozoberú výkazy spoločnosti a ukazovatele
  • Konzultácia a navrhnutie štrukturovania úveru a stratégie vyjednávania s finančnými inštitúciami príp. investormi - navrhnutie optimálnych spôsobov ručenia (osobné ručenie, ručenie inou formou majetku ako financovaná vec), navrhnutie prijateľných covenantov – t.j. parametre projektu, ktoré bude banka monitorovať napr. na ročnej báze, podiel na zisku investora
  • Zastupovanie/sprevádzanie na stretnutiach a pri komunikácii s finančnými inštitúciami
  • Tender na financovanie, vyhodnotenie ponúk
  • Poradenstvo pri uzavretí úverovej dokumentácie - Toto je často podceňovaná vec a ľudia si uvedomia jej dôležitosť, až keď reálne dostanú pred seba zmluvu. Pokiaľ žiadateľ o úver nemá v tejto fáze poradcu a sám sa nevyzná v úveroch, tak často rezignuje a akceptuje väčšinu podmienok zmluvy, pretože je tlačený časom a nemá chuť sa vnárať do jemu neznámej problematiky. Ale určite je tu veľa vecí, ktoré treba riešiť (napr. podmienky, ktoré musí klient plniť počas úveru a čo sa bude diať ak ich neplní), zároveň postup pri vymáhaní záložného práva.
  • Vypracovanie priebežnej dokumentácie/správ, ktoré banka vyžaduje počas splácania úveru

Ak máte záujem prekonzultovať s nami túto problematiku, zavolajte nám na  +421 907 230 782