SK EN DE IT

Manažment pohľadávok

V súčasnosti už ani nie je tak dôležité predať, ale dostať od klienta zaplatené. Mnoho firiem v poslednom období v snahe predať a udržať sa na trhu, si poriadne nepreveria odberateľa a potom sú nepríjemne prekvapení, keď nie je faktúra uhradená v dobe splatnosti. Toto riziko sa dá minimalizovať.

Zo skúsenosti inkasných spoločností, ale aj vlastných poznatkov vieme, že najlepšia vymožiteľnosť pohľadávok je do 7 dní po splatnosti. Pokiaľ nedôjde k zaplateniu do 30 dní po splatnosti, úspešnosť vymoženia klesá k úrovni 60 %.

Ak máte záujem prekonzultovať s nami túto problematiku, zavolajte nám na  +421 907 230 782