SK EN DE IT

Analýza finančného stavu firmy

Pomocou nášho analytického programu vypracujeme štúdiu, v akom finančnom stave sa firma nachádza. Výsledkom štúdie je prehľad oblastí, v ktorých má firma priestor na ďalšiu optimalizáciu – či už formou zníženia nákladov, zlepšenia financovania, alebo sprehľadnenia finančných tokov vo firme.
  • Analýza jednotlivých položiek výsledovky
  • Analýza súvahy (pasíva, aktíva)
  • Zistenie úverovej kapacity => Ak firma plánuje/bude nútená urobiť investície do budúcnosti, dá sa zistiť úverová kapacita firmy, t.j. akú výšku úverov je firma schopná zniesť
  • Audit externého financovania a optimalizácia vzťahov s bankami
  • Optimalizácia dodávateľsko-odberateľského financovania

Ak máte záujem prekonzultovať s nami túto problematiku, zavolajte nám na  +421 907 230 782