SK EN DE IT

Produkty

Produkty a ceny sú individuálne dohadované priamo s klientom podľa jeho požiadaviek a potrieb.

Cenník

produkt rozsah služieb orientačná cena
BASIC účtovníctvo, daňovníctvo, poradenstvo v rozsahu 4 hodín 69 € / zamestnanec HPP
MEDIUM účtovníctvo, daňovníctvo, kontroling,
poradenstvo v rozsahu 8 hodín
99 € / zamestnanec HPP
PRO účtovníctvo, daňovníctvo, kontroling, manažment pohľadávok,
poradenstvo v rozsahu 12 hodín
139 € / zamestnanec HPP
zavedenie účtovníctva 49 € / zamestnanec HPP
nastavenie analytického výkazníctva a kontrolingu 99 € / zamestnanec HPP
ročná uzávierka 69 € / zamestnanec HPP
konzultácie, poradenstvo 39 € / hodinu
príprava projektov, zastupovanie klienta pri rokovaniach individuálne, podľa
podľa dosiahnutého výsledku

*Výsledná cena sa môže líšiť o ± 30 % oproti orientačnej podľa zložitosti finančných operácií a daňových špecifík.

 

Príklad

Firma má 4 zamestnancov na hlavný pracovný pomer (HPP) a približne 150 položiek v peňažnom denníku mesačne. Ponúka 3 rôzne produkty a má stabilných 10 odberateľov.

Má záujem o o produkt BASIC. Jeho orientačná cena = 4*69 = 276 €.

Na základe uvedenej špecifikácie sa nejedná o komplikované účtovníctvo, a preto bude dohodnutá mesačná odmena znížená o 20 % = 220, 80 €