SK EN DE IT

Vedenie účtovníctva

Zabezpečujeme jednoduché, aj podvojné účtovníctvo pre právnické osoby, ako aj účtovníctvo pre živnostníkom, SZČO, občianske združenia.
 • kontrola formálnej a vecnej správnosti dokladov z hľadiska účtovníctva a daní
 • spracovanie dokladov podľa postupov účtovania a zúčtovanie ostatných súvisiacich účtovných prípadov
 • posudzovanie daňovej oprávnenosti nákladov
 • vedenie hlavnej knihy a účtovného denníka
 • vedenie a účtovanie pokladne
 • spracovanie bankových výpisov
 • príprava prevodných príkazov na úhradu (podľa požiadavky klienta)
 • vedenie knihy došlých a odoslaných faktúr
 • vedenie agendy majetku
 • príprava podkladov k dani z pridanej hodnoty, spracovanie DPH, zostavenie daňového priznania k DPH
 • zostavenie súhrnného výkazu k DPH
 • komplexné spracovanie účtovnej závierky, vrátane vypracovania daňového priznania k dani z príjmov
 • vypracovávanie daňových priznaní k ostatným daniam – daň z nehnuteľností, daň z motorových vozidiel, spotrebné dane, atď.
 • vypracovávanie štatistických hlásení podľa požiadaviek štatistického úradu SR

Ak máte záujem prekonzultovať s nami túto problematiku, zavolajte nám na  +421 907 230 782