SK EN DE IT

Spracovanie miezd

Vedenie personálnej agendy a spracovanie miezd je povinné pre všetky firmy, ktoré zamestnávajú minimálne jedného pracovníka. Nie je pri tom podstatné, či je pracovník zamestnaný na hlavný pracovný pomer, čiastočný úväzok, alebo je to brigádnik platený na dohodu. Personalistika a mzdové účtovníctvo sú zvyčajne súčasťou poskytovania komplexných účtovných služieb, ale mzdovú agendu je možné viesť aj samostatne.

V rámci mzdovej agendy zabezpečujeme:

 • prihlásenie/odhlásenie pracovníkov do/zo Sociálnej poisťovne/zdravotných poisťovní
 • výpočet miezd
 • vyhotovenie výplatných listín
 • vedenie mzdových listov
 • príprava a odoslanie mesačných výkazov do poisťovní
 • vystavenie prevodného príkazu na úhradu miezd, odvodov a zrazenej dane
 • tvorba sociálneho fondu
 • vypracovanie mesačného prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň zo závislej činnosti
 • vypracovanie ročného hlásenia o vyúčtovaní dane z príjmov FO zo závislej činnosti
 • vystavenie potvrdenia o zdaniteľnej mzde
 • spracovanie ročného zúčtovania zrazených preddavkov na daň zo závislej činnosti
 • vystavenie podkladov pre zdravotné poisťovne potrebné k RZZP
 • vystavenie výstupných dokumentov pri odchode zamestnanca – vystavenie zápočtového listu, evidenčného listu dôchodkového poistenia

Ak máte záujem prekonzultovať s nami túto problematiku, zavolajte nám na  +421 907 230 782